Įvykiai, faktai

KITOS DATOS

 

 

660 metų, kai Hermanas Vartbergė Livonijos kronikose, aprašydamas 1351 metų marą, teigia, kad lietuviai iš Upytės, Stripeikių ir Vaišvilčių norėjo persikelti pas latvius, bet buvo magistro sulaikyti.

 

510 metų, kai (1501) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas Raguvos dvaras ir valsčius.

 

445 metai, kai (1566) sudarytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Upytės pavietas.

 

425 metai, kai (1586) minimas Raguvos miestelis.

 

425 metai, kai (1586) istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėti Bliūdžiai, Glebauskai, Karveliai, Miežiškiai, Raukštoniai, Tarnagala, Tiltagaliai.

 

425   metai, kai (1586) Upytėje kilo gaisras, kurio metu sudegė beveik visas miestelis.

 

415   metų, kai (1596) pirmą kartą minimi Akmeniai.

 

380   metų, kai (1621) Upytėje nustojo veikti evangelikų reformatų bažnyčia.

 

365  metai, kai (1646) Naujadvario dvaro savininkas Puzinas Geležiuose pastatė koplyčią.

 

350    metų, kai (1661) Smilgiuose pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.

 

230  metų, kai (1781) Ramygaloje, kanauninko Mikalojaus Tiškevičiaus rūpesčiu, vietoj sudegusios bažnyčios  pastatyta nauja, medinė, šiaudais dengtu stogu bažnyčia.

 

230  metų, kai (1781) Vadokliuose Upytės vaitas, Vadoklių dvarininkas Anupras Belozaras pastatė pirmąją bažnyčią.

 

230  metų, kai (1781), apygardos maršalkos Jurgio Siesickio rūpesčiu, į Paįstrio kapines perkelta Stanionių koplyčia.

 

230  metų, kai (1781) Panevėžyje pastatyta nauja Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Ji išliko iki 1884.

 

230   metų, kai (1781) Ramygaloje ir Vadokliuose veikė parapijų mokyklos.

 

215 metų, kai (1796) įsteigta Upytės apskritis su centru Panevėžyje. Priklausė Vilniaus gubernijai (iki 1843).

 

205  metai, kai (1806) Smilgiuose įsteigta pradinė mokykla.

 

200   metų, kai (1811) Panevėžys tapo valstybės miestu.

 

200  metų, kai (1811) Žibartonių dvarininkas Vincentas Vyšniauskas pastatė medinę Žibartonių koplyčią.

 

195 metai, kai (1816) Raguvoje, klebono Jurgio Zubavičiaus rūpesčiu, pastatyta 3-oji medinė bažnyčia.

 

185  metai, kai (1826) Panevėžyje pradėta akmenimis grįsti gatves.

 

180  metų, kai (1831) Karsakiškyje dvarininkas Galiofas pastatė 2-ąją medinę bažnyčią.

 

150  metų, kai (1861) Mykolo Švoinickio rūpesčiu ir lėšomis pastatyta Rodų koplyčia (pagal italų architekto K. C. Anikinio projektą).

 

150  metų, kai (1861) dvarininko Simono Taugino lėšomis pastatyta Memenčių koplytėlė.

 

135  metai, kai (1876) Vadokliuose klebono Jono Balvočiaus-Geručio rūpesčiu padidinta bažnyčia. Pastatytos šoninės koplyčios, pastatas pakeltas ant aukštų akmens mūro pamatų.

 

135  metai, kai (1876) Ramygaloje ir Naujamiestyje įkurtos taupmenų-skolinamosios bendrovės (smulkaus kredito kooperatyvai).

 

120  metų, kai (1891) Panevėžyje S. Montvila atidarė mielių ir spirito fabriką.

 

115 metų, kai (1896) Smilgiuose kunigas Domininkas Tuskenis įkūrė slaptą biblioteką, kuri išsilaikė iki spaudos atgavimo. 1919 buvo perduota “Pavasario” jaunimo kuopai.

 

115 metų, kai (1896) iš Raguvos ir Ramygalos valsčių pasiunčiami kolektyviniai žmonių prašymai carui dėl lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo.

 

110 metų, kai (1901) Krekenavoje pagal inžinieriaus F. Vyganovskio projektą pastatyta dabartinė Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo gotikinio stiliaus bažnyčia.

 

110  metų, kai (1901) pastatytas Sodeliškių (Velžio sen.) vėjo malūnas. Jo statyba rūpinosi ir pirmuoju malūnininku buvo I. Miškinis.

 

105 metai, kai (1906) Šiluose buvo pašventintas kertinis akmuo naujai statomai bažnyčiai (baigta statyti 1909).

 

105  metai, kai (1906) Geležiuose įkurta parapijos biblioteka.  

 

105  metai, kai (1906) Skaistgiriuose įkurta parapijos biblioteka (steigėjas Kazys Kazimieraitis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

105 metai, kai (1906) Ramygaloje Benediktas Masiokas atidarė pirmąjį lietuvišką knygyną.(veikė iki 1913, nuo 1913 Ramygaloje atidarytas Antano Jurkevičiaus knygynas).

 

105  metai, kai (1906) Krekenavoje įsteigta vartotojų bendrovė “Varpa”.

 

105  metai, kai(1906) Panevėžyje įkurta dramos, muzikos ir dainos draugija “Aidas”.

 

100 metų, kai (1911) Naujamiestyje pirmasis lietuvis mokytojas Juozas Palukaitis įkūrė “Vaikų knygynėlį”, kuriame sukaupė apie 350 knygų. Tai buvo viena iš didžiausių lietuviškų mokyklų bibliotekų Lietuvoje

 

100 metų, kai (1911) Panevėžyje įrengtas 99 abonentų telefonų tinklas. Pirmą kartą apšviestos miesto gatvės.

 

95 metai, kai (1916) Ramygaloje įsteigta senelių prieglauda. Apskrities savivaldybė 21 globotiniui išlaikyti iš savo biudžeto kasmet paskirdavo apie 3,7 tūkst. litų.

 

95 metai, kai (1916) Palaukiuose (Karsakiškio vls.) įsteigta Palaukių kaimo jaunimo bibliotekėlė

(ūkininkų Vinciūnų namuose, steigėjas mokytojas Domas Pinigis). Bibliotekėlė veikė iki 1940.

 

90metų, kai (1921) įkurta Atžalyno (Švaininkų k. J. Eringio namuose) pradinė mokykla.

 

85 metai, kai (1926) pastatyta Miežiškių pradinė mokykla.

 

85 metai, kai (1926) Velykiuose, kunigo F. Ermino iniciatyva įsteigta parapijos filija.

 

85 metai, kai (1926) įregistruota Raguvos ugniagesių draugija. (steigėjai: S. Spurgis, A. Kuncė, B. Berkovičius, M. Kovalskis).

 

85 metai, kai (1926) rugsėjo mėn. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Puziniškyje įsteigė vakarinius  suaugusiųjų kursus.

 

80metų, kai (1931) įsteigtas Panevėžio mėsos kombinatas.

 

 80     metų, kai (1931) panaikintas Miežiškių valsčius. Jo teritorija prijungta prie Panevėžio valsčiaus.

 

80    metų, kai (1931) Krekenavoje per Nevėžį, pagal inžinieriaus Prano Markūno

parengtą projektą, pastatytas 68 m. ilgio, 8 m. pločio ir 8 m. aukščio gelžbetoninis tiltas. Jo statyba kainavo 100 tūkst. litų. (1944 susprogdintas).                                                                                         

 

80 metų, kai (1931) baigtas kasti 8 km. ilgio, 2 m. gylio bei 8 m. pločio Sanžilės kanalas, kuriuo Lėvuo buvo sujungta su Nevėžiu. Sanžilės kanalas kainavo 250 tūkst. litų.

 

80    metų, kai (1931) Berčiūnuose įkurtas paštas.                

 

75    metai, kai (1936) Geležiuose pastatyta dabartinė bažnyčia.

 

75    metai, kai (1936) įsteigta Vadoklių mokyklos biblioteka.

 

  75 metai, kai (1936) nutiesta 15 km. ilgio plento juosta nuo Panevėžio į Ramygalą.

  

  70 metų, kai (1941) Savitiškyje įkurta Lininkystės bandymų stotis. (1961) perkelta į

   Upytę.

 

65    metai, kai (1946) įsteigti Naujamiesčio kultūros namai.

 

   65 metai, kai (1946) Kurganavos mokyklos patalpose įsteigtas klubas-skaitykla.

 

   60 metų, kai (1951) Krekenavoje kelyje Panevėžys - Kėdainiai pastatytas tiltas per Nevėžį.                              

 

60 metų, kai (1951) įsteigtos Naujamiesčio (girininkas Vladas Švedas) ir Ramygalos (girininkas Aloyzas Vizbaras) girininkijos.

 

60    metų, kai (1951) įsteigta Karsakiškio kaimo biblioteka.

 

60    metų, kai (1951) įsteigta Skaistgirių mokyklos biblioteka.

 

    55 metai, kai (1956) įsteigtos Linkaučių ir Šilų mokyklų bibliotekos.

 

   55  metai, kai (1956) įkurti Vadoklių kultūros namai.

 

   55  metai, kai (1956) Panevėžyje prie kultūros namų įkurta dailės studija, kuri vėliau

   išaugo į dailės studiją “Spektras” (įkūrėjas Albertas Stepanka).

 

55     metai, kai (1956) įsteigtas Naujamiesčio vid. mokyklos kraštotyros muziejus.

 

   50 metų, kai (1961) įsteigtos Bernatonių ir Daniūnų kaimo bibliotekos.

 

50  metų, kai (1961)  įkurti Ėriškių kultūros namai.

 

50   metų, kai (1961) įsteigtas Velžio lopšelis-darželis.

 

50   metų, kai (1961) įsteigta Taruškų girininkija (girininkas Bronius Paulavičius) ir Vadoklių girininkija (girininkas Stasys Užkuraitis).

 

50 metų, kai (1961) įsteigtas Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus.

 

45    metai, kai (1966) įsteigta Dembavos biblioteka.

 

45     metai, kai (1966) įsteigtas Smilgių lopšelis-darželis.

 

   45  metai, kai (1966) Panevėžyje pastatytas pirmasis 9 aukštų gyvenamasis namas.

 

45    metai, kai (1971) įkurtas Lietuvos fotografijos draugijos Panevėžio skyrius.

 

   40 metų, kai (1971) įsteigtos Uliūnų ir Katinų bibliotekos.

 

40 metų, kai (1971) netoli Skaistkalnės vienk. (Velžio sen.), šalia 1863 m. sukilėlių kapų, pastatytas stogastulpis (architektas V. Gabriūnas) sukilimo aukoms atminti.

 

40 metų, kai (1971) Panevėžyje, prie J. Balčikonio gimnazijos atidengtas pilko granito portretinis biustas G. Petkevičaitei-Bitei  (skulptorius Bernardas Bučas).

 

30 metų, kai (1981) įsteigtas Linkaučių vaikų lopšelis-darželis.

 

30    metų, kai (1981) įsteigtas Smilgių vid. mokyklos kraštotyros muziejus.

 

30    metų, kai (1981) Panevėžyje rekonstruota Nevėžio senvagė.

 

   25 metai, kai (1986) Karsakiškyje kelyje Panevėžys – Kupiškis pastatytas 62, 6 m.

    ilgio gelžbetoninis sijinis tiltas

 

25 metai, kai (1986) prie Panevėžio miesto kultūros ir poilsio parko įkurtas Panevėžio kamerinis choras (Vadovas G. Jakūbėnas).

 

   20  metų, kai (1991) Ustronėje atidaryta ekspozicija knygnešiams. Parengė bibliotekininkė Vida Liegytė ir architektas A. Gelčys.

 

   20 metų, kai Garšvių kaime, knygnešio Kazimiero Ūdros sodybos vietoje atidengtas               paminklinis akmuo. „Saulutės“ autorius tautodailininkas kalvis A. Kryževičius.

 

   20  metų, kai (1991) Pašilaičių k. atidengtas paminklas “Tėvo” būrio partizanams.

 

   20  metų, kai (1991) Vyčių kaime atidengtas paminklas Lietuvos savanoriams.

  

   15 metų, kai (1996) Baluškiuose (Naujamiesčio sen.), kunigo J. Kuzminsko gimtosios sodybos vietoje, įkurtas “Bažnyčio kronikos” muziejus.

  

   15  metų, kai (1996) Karsakiškio pagrindinei mokyklai suteiktas Strazdelio mokyklos vardas.

 

   15  metų, kai (1996) Stultiškiuose atkurtas Linų muziejus.

 

15     metų, kai (1996) įkurtas Kurganavos pagrindinės mokyklos kraštotyros muziejus.

 

   15  metų, kai (1996) Naujamiesčio kultūros centre įkurta Dailės galerija.

 

   15 metų, kai (1996) Upytės pagrindinei mokyklai suteiktas Antano Belazaro mokyklos vardas.

 

  15  metų, kai (1996) Paįstrio vidurinei mokyklai sutaiktas skulptoriaus Juozo Zikaro vardas.

 

   15 metų, kai (1996) Krekenavoje Švenčiuliškių kapinaitėse pastatytas paminklas tremtiniams       (skulptūros autorius Julius Vaupšas).

 

    10 metų, kai (2001) Juozo Zikaro gimtojoje sodyboje Paliukuose, minint skulptoriaus 120-ąsias gimimo metines, pastatyta skulptūra “Zikarų Juozukas” (Aut. Algis Varžinskas).

 

   10 metų, kai (2001), švenčiant Raguvos 500-ųjų metų jubiliejų, sukurtas Raguvos herbas ir vėliava (aut. Juozas Galkus ir Irena Vabalienė-Kazlauskaitė).

 

    5 metai, kai (2006) LR Prezidento dekretu patvirtintas Krekenavos herbas. Herbo autorius Henrikas Mazūras.

 

    5 metai, kai (2006) atidaryta Molainių biblioteka.

 

    5 metai, kai (2006) Velžio gimnazijoje atidaryta sporto salė.