Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Svaigintis – žalinga ir nemadinga“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:25
Įgyvendinimo vieta:

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka

Įgyvendinimo laikas: 2017 m. gegužė - gruodis
Projekto veikla: Projektas skirtas alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir vaikų bei paauglių užimtumo didinimui. Projektui įgyvendinti rengiamos edukacinės programos, išvykos, pažintis su amatais, susitikimai su pareigūnais, gaminama atributika, organizuojamas projekto logotipo konkursas, sportinės varžybos, skatinama blaivių švenčių tradicija, skleidžiama informacija apie svaigalų vartojimo žalą..
Projekto tikslinė grupė: 5-10 klasių Velžio bibliotekos skaitytojai. Dalyvauti projekte kviečiami visi Velžio gyventojai, nedarant apribojimų dėl amžiaus, lyties, tautybės ar religinių įsitikinimų.
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo rėmimo specialioji programa
Projekto vadovas:

Vyresn. bibliotekininkė Birutė Kronienė