Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Kūrybinis langas į gamtą“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2017-03-01- 2017-12-31
Projekto veikla: Neformaliojo vaikų švietimo programos „Kūrybinis langas į gamtą“ tikslas- teoriniai bei edukaciniai kūrybiniai užsiėmimai, skirti įtraukti vaikus į kūrybinį gamtos pažinimo procesą. Taikant jiems priimtinus diskusijų, žaidimų, pokalbių, viktorinų metodus, vaikai susipažins su jais supančios gamtos ypatumais, miško fauna ir flora.
Projekto tikslinė grupė: 7m – 15metų
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: vyr. bibliotekininkė Regina Masiokienė