Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Jaunieji krašto tyrinėtojai“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Velžio biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2017-03-01 -   2017-12-31
Projekto veikla: Padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas, ugdyti kūrybines galias, iniciatyvumo, pažinimo, komunikavimo kompetencijas.
Projekto tikslinė grupė: 10-13 metų vaikai
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: vyresn. bibliotekininkė Birutė Kronienė