Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Su pasaka į gyvenimą“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Paliūniškio biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2017-03-01- 2017-12-31
Projekto veikla: Neformaliojo vaikų švietimo programos „Su pasaka į gyvenimą“ tikslas-  skatinti susidomėjimą skaitymu. Knygos bei kūrybinių darbelių pagalba ugdyti pasitikėjimą savimi, pagarbą bei meilę sau, draugui, aplinkai, tautai.
Projekto tikslinė grupė: 7-9metų vaikai
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: vyresn. bibliotekininkė Dalia Runavičienė