Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa „Mes esam ETNO II“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2017-03-01- 2017-12-31
Projekto veikla: Neformaliojo vaikų švietimo programos „Mes esam ETNO II“ tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais.
Projekto tikslinė grupė: 8 – 15 m. vaikai
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė. Tikslinės valstybės lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: vyresn. bibliotekininkė Vida Gailiušytė