Neformaliojo vaikų švietimo programa „Mes esam ETNO“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka
Įgyvendinimo laikas: 2016-02-01- 2016-12-31
Projekto veikla: Neformaliojo vaikų švietimo programa „Mes esam ETNO“. (Programos tikslas- skatinti įvairiapusį asmenybės vystymąsi, vertinant, susipažįstant su savo tautos etninės kultūros puoselėjimu, tradicijomis, plėtojant vaikų sociokultūrines, socialines, kūrybiškumo kompetencijas, ugdant bendravimą ir bendradarbiavimą tarpusavyje bei su kitų kartų atstovais).
Projekto tikslinė grupė: 11 vaikų (9- 15 m. moksleiviai)
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendro finansavimo lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: vyresn. bibliotekininkė Vida Gailiušytė