Neformalaus vaikų švietimo programa „Modernus etnokultūrinis teatras“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naujarodžių biblioteka. Adresas: Naujarodžių g. 6, Naujarodžių km., Panevėžio raj.
Įgyvendinimo laikas: 2016.02.01 – 2016.12.31
Projekto veikla: Neformalaus vaikų švietimo programą „Modernus etnokultūrinis teatras“ sudaro teoriniai bei praktiniai užsiėmimai, kurie vaikams leidžia geriau suvokti tautos kūrybos savitumą, pagrindinius vaizdinius, simboliką, estetinius idealus, komponavimo principus, kitas kūrybines priemones ir ypatybes. Liaudies kūryba atitinka vaiko prigimtį, ji tenkina kiekvienam vaikui įgimtą saviraiškos poreikį: dainuoti, šokti, vaidinti. Užsiėmimuose vaikai improvizuodami, pasitelkdami modernias šiuolaikines technologijas ir kitas raiškos priemones prikelia tautosakos kūrinius naujam gyvenimui. Veiklose įgytos žinios ir patirtis vaikams stiprina komunikavimo, meninės raiškos, pažinimo, socialumo kompetencijas, kurios reikalingos šiuolaikiniame pasaulyje.
Projekto tikslinė grupė: Vaikai nuo 7 iki 15 metų ( 10 vaikų).
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendro finansavimo lėšos, skirtos savivaldybei mokinių ugdymui pagal neformaliojo švietimo programas.
Projekto vadovas: Edita Grucienė