BP2 "Štai koks mano kaimas"

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:26
Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajonas.
Įgyvendinimo laikas: 2015 07 15 - 2016 11 16.
Projekto veikla: Projektu siekiama stiprinti bendruomenių kartų ryšį, kuriant krašto paveldo skaitmeninį turinį, pasitelkus naujausias informacines ir ryšių technologijas.
Projekto metu ugdomos bendruomenės informacinės kompetencijos, organizuojant  mokymus naudojimosi moderniomis technologijomis. Fiksuojamas krašto paveldas, renkant medžiagą ir kuriant virtualų archyvą. Iš surinktos medžiagos aštuoniose bibliotekose kuriami krašto vietovę pristatantys filmukai.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio rajono gyventojai
Projekto finansavimas: LR Kultūros ministerija,  Projektas „Bibliotekos pažangai2“
Projekto vadovas: Edita Grucienė