Atvertos durys į kūrybines erdves

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajonas.

Įgyvendinimo laikas: 2015 08 04 - 2015 12 10.

Projekto veikla: gyventojų kūrybingumo ugdymas ir mokymosi visą gyvenimą skatinimas, dalyvaujant kūrybiniuose užsiėmimuose.

Projekto tikslinė grupė: įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Panevėžio rajono bendruomenių nariai.

Projekto finansavimas: Lietuvos kultūros taryba.

Projekto vadovas: Danutė Pamerneckytė