„Literatūrinės kelionės, menant 1863 metų sukilimą Panevėžio krašte“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono bibliotekos
Įgyvendinimo laikas: 2013 03 01 – 2013 09 30
Projekto veikla: pristatyti Panevėžio rajono bendruomenei 1863 m. sukilime dalyvavusius kraštiečius, sukilimą aprašančią literatūrą, sukilimą menančias Panevėžio rajono vietas. Parengta mobili dokumentų paroda „Žymūs Panevėžio krašto įvykiai ir žmonės: 1863 m. sukilimas“
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio krašto bendruomenė
Projekto finansavimas: LR Kultūros ministerija
Projekto vadovas: Vidmanta Trečiokienė