„Vaikų sveikata- tai fizinė, dvasinė, socialinė gerovė“

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Raguvos biblioteka.
Įgyvendinimo laikas: 2013 06 01- 2013 12 01.
Projekto tikslas: edukacinių- švietėjiškų užsiėmimų vaikams apie sveiką gyvenseną pristatymas.
Projekto tikslinė grupė: Raguvos gimnazijos moksleiviai.
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, visuomenės sveikatos rėmimo speciali programa.
Projekto vadovas: Vida Gailiušytė