„Eurodesk.Lietuva“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio m. ir Panevėžio raj..
Įgyvendinimo laikas: 2011 metai.
Projekto veikla: Europinės informacijos skirtos jaunimui ir dirbantiems su jaunimu teikimas.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio krašto jaunimas.
Projekto finansavimas: Europos jaunimo informacijos tinklas "Eurodesk Lietuva".
"Eurodesk Lietuva" tinklo atstovės Panevėžio regione: Žana Mamontova ir Vida Gailiušytė