„Šviesos link“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, rajono bibliotekos.
Įgyvendinimo laikas: 2011 03 31 - 2011 10 31.
Projekto tikslas: Siprinti žmonių su negalia socialinį, kūrybinį aktyvumą, įtraukiant juos į kultūrinių edukacinių renginių ciklą.
Projekto tikslinė grupė: Asmenų grupė, turinti specifines negalias, trukdančias integruotis į visuomeninį kultūrinį gyvenimą.
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, visuomenės sveikatos rėmimo speciali programa.
Projekto vadovas: Asta Nedveckienė