Projektas „Literatūrinės kelionės su Bite ir Žemaite“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 14:27

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, rajono bibliotekos.
Įgyvendinimo laikas: 2013 03  01- 2013 11 30
Projekto tikslas: skleisti G. Petkevičaitės –Bitės idėjas ir literatūrinį palikimą, populiarinti naujausią lietuvių literatūrą.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio krašto visuomenė.
Projekto finansavimas: LR Kultūros ministerija.
Projekto vadovas: Vidmanta Trečiokienė