Projektas „Puziniškis - šiaurės Lietuvos kultūrinės atminties erdvė“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Puziniškio muziejus.
Įgyvendinimo laikas: 2013 04  01- 2013 06 30
Projekto tikslas: skleisti G.Petkevičaitės-Bitės idėjas, organizuojant renginius jos gimtinėje, Puziniškyje.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio krašto visuomenė.
Projekto finansavimas: LR Kultūros ministerija.
Projekto vadovas: Asta Nedveckienė