„Panevėžio rajono jaunimo galimybės“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

„Panevėžio rajono jaunimo galimybės“

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono bibliotekos, kultūros, švietimo įstaigos
Įgyvendinimo laikas: 2012 06 01 – 2012 12 01
Projekto veikla: Teikti informaciją jaunimui apie įvairias jaunimo organizacijas bei  jų veiklą užsienio šalyse ir Lietuvoje, jaunimo užimtumą, formalų ugdymą, skatinti jaunimo pilietines iniciatyvas. Renginių, seminarų, atvirų konsultacijų   metu įvairiose kultūros bei jaunimo susibūrimo vietose teikiama informacija apie formalaus ir neformalaus jaunų žmonių bei suaugusiųjų ugdymo galimybes, ilgalaikes EST programas Lietuvoje ir užsienyje, darbą, stažuotes, praktiką, plačiai pristatomas Panevėžio miesto darbo biržos puslapis ir siūlomos programos įvairaus amžiaus žmonėms, taip pat pristatomos Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius ir Grundtvig programos.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio rajono jaunimas, Panevėžio rajono bendruomenė
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, jaunimo užimtumo skatinimo programa
Projekto vadovas: Žana Mamontova