„Bernatonių sveikos aplinkos stebėsena“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

„Bernatonių sveikos aplinkos stebėsena““

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono viešosios bibliotekos Bernatonių biblioteka, Bernatonių darželis-mokykla.
Įgyvendinimo laikas: 2012 04 01 – 2012 12 20
Projekto veikla: Projektu siekiama supažindinti moksleivius su sveikos gyvensenos pagrindais, mokyti vaikus stebėti ir pažinti sveiką aplinką, organizuojant jiems pažintinius renginius, išvykas.
Projekto tikslinė grupė –jaunieji Bernatonių bendruomenės nariai.
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, visuomenės sveikatos rėmimo speciali programa.
Projekto vadovas: Saulius Jučys