„Gyvenimo šviesa“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

„Gyvenimo šviesa“

Įgyvendinimo vieta : Panevėžio rajono bibliotekos, Puziniškio muziejus
Įgyvendinimo laikas : 2012 04 01 – 2012 12 20
Projekto veikla:
Projektu siekiama mažinti žmonių su negalia socialinį psichologinį uždarumą, kultūrinę atskirtį, formuoti sveikos gyvensenos pagrindus, skleisti liaudies medicinos tradicijas, stiprinti socialinį kūrybinį aktyvumą. Rajono bibliotekose bei Puziniškio muziejuje vyksta susitikimai su profesionaliais meno kūrėjais, sveikos gyvensenos lektoriais, vyksta edukaciniai užsiėmimai.
Projekto tikslinė grupė – asmenų grupė, turinti specifines negalias, trukdančias integruotis į visuomeninį kultūrinį gyvenimą bei su šia grupe dirbantys socialiniai darbuotojai.
Projekto finansavimas: Panevėžio rajono savivaldybė, visuomenės sveikatos rėmimo speciali programa