„Literatūrinės kelionės su Maironiu“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

„Literatūrinės kelionės su Maironiu“

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajono bibliotekos
Įgyvendinimo laikas: 2012 08 01 – 2012 11 30
Projekto veikla: Populiarinant Jono Mačiulio-Maironio kultūrinį palikimą ir minint jo 150-ąsias gimimo metines, organizuojant renginius jį pristatyti Panevėžio krašto bendruomenei. Parengti ir pristatyti mobilią parodą „Maironis Krekenavoje“.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio krašto bendruomenė
Projekto finansavimas: LR Kultūros ministerija
Projekto vadovas: Vidmanta Trečiokienė