Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas ,,Atrask save“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:29

 

Įgyvendinimo vieta

Panevėžio rajono viešoji biblioteka
Įgyvendinimo laikas

2015-09-21 – 2018-09-20

Projektas pratęstas iki 2018-09-30

Projekto veikla Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmeninius poreikius ir galimybes.
Projekto finansavimas Jaunimo užimtumo iniciatyvos , Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšos, įgyvendinamos pagal 2014 - 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę ,,Jaunimo užimtumo didinimas“
Projekto tikslinė grupė  15 -29 metų jaunimas, kuris nedirba ir nedalyvauja mokymuose.
Projekto koordinatorius ir kontaktinė informacija

Laura Telyčėnienė, Tel. 8 633 49863

http://www.panrbiblioteka.lt/lt/naujienos/3178-atrask-save