Literatūrinės edukacinės kelionės „Kai knygas draudė“

Įgyvendinimo vieta: Panevėžio rajonas.
Įgyvendinimo laikas: 2014 02 10 – 2014 11 30.
Projekto veikla: Sukurti edukacinę programą „Kai knygas draudė“ , ją pristatyti Panevėžio krašto visuomenei.
Projekto tikslinė grupė: Panevėžio krašto bendruomenė.
Projekto finansavimas: Lietuvos kultūros taryba.
Projekto vadovas: Vidmanta Trečiokienė