Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija

Atnaujinta: Antradienis, 17 gegužės 2022 11:37

G. Petkevičaitės – Bitės literatūrinė premija teikiama už grožinės literatūros prozos arba  publicistikos kūrinį, meniškai ir įtaigiai atspindintį Lietuvos, ypač kaimo gyvenimą, keliantį moralines, dvasines problemas, humanistines idėjas, kurios akivaizdžios G.Petkevičaitės – Bitės veikloje ir kūryboje. Gabrielės Petkevičaitės – Bitės literatūrinė premija teikiama už prozos ir meninės publicistikos kūrinį, keliantį moralines, dvasines problemas, humanistines, švietėjiškas idėjas, kurios akivaizdžios G.Petkevičaitės – Bitės veikloje ir kūryboje.

 

Gabrielės Petkevičaitės – Bitės literatūrinė premija (toliau – premija) įsteigta 1983 m. Smilgiuose, taip pagerbiant savo žymią kraštietę – rašytoją, visuomenės veikėją.
Nuo 1990 m. premija nebuvo teikiama. Atgaivinta 1996 metais Panevėžio rajono savivaldybės bei G.Petkevičaitės-Bitės fondo pastangomis.
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinę premiją skira Panevėžio rajono savivaldybė. Premija skiriama autoriui už knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus, atspindinčią rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės skleistas humanistines idėjas, meniškai ir įtaigiai atspindint Lietuvos, ypač kaimo, gyvenimą, keliant moralines, dvasines problemas.

Kūrinius ir jų autorius, kandidatus premijai gauti siūlo Lietuvos rašytojų sąjunga, G.Petkevičaitės-Bitės fondas, Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Laureatus renka komisija.

Premija kasmet teikiama Gabrielės Petkevičaitės gimtinėje – Puziniškio dvarelyje, gegužės mėnesį.

Virtuali paroda: rašytojai, pelnę G.Petkevičaitės-Bitės literatūrinę premiją

2022 m.

Danieliui Mušinskui

knygą „Vainiko pynimas"

2021 m.

Juozui Šikšneliui 

knygą „Būsenos“ 

2020 m.

Dainai Opolskaitei knygą „Dienų piramidės“

2019 m.

Giedrai Radvilavičiūtei knygą - esė apie rašytojus bei žmones „Tekstų persekiojimas“

2018 m.

Gintarui Bleizgiui

Už knygą “Karmelio kalno papėdėje”

2017 m.

Algimantui Kaminskui

Už pastarųjų metų kūrybinę veiklą: prozos kūrinius ir poeziją

2016 m.

Sauliui Šalteniui

Už knygą "Žydų karalaitės dienoraštis"

2015 m.

Petrui Palilioniui

Už knygą "Metai Tamsčiuko atokaitoje"

2014 m.

Eimučiui Valentinui Sventickui

Už knygą „GURINIAI“

2013 m.

Violetai Šoblinskaitei-Aleksai

Už knygą „TYRULIUKUOSE VISKAS GERAI“

2012 m.

Henrikui Algiui Čigriejui

 Už novelių knyga
„IR PARNEŠĖ APYNIO KVAPĄ“

2011 m.

Aldonai Ruseckaitei

 Už knygą
„MARIOS VANDENS“

2010 m.

Nijolei Kliukaitei

Už knygą
„BITĖ“

2009 m.

Premija neteikta

2008 m.

Viktorijai Daujotytei

Už knygą
„SAUGANTI SĄMONĖ. LITERATŪRA IR PATIRTIS: UŽRAŠAI“

2007 m.

Renatai Šerelytei

Už novelių knygą
„BALZAMUOTOJAS“

2006 m.

Birutei Jonuškaitei

Už esė knygą
„EKSPERIMENTAS“

2005 m.

Vytautui Bubniui

Už knygą
„TAS RYTO LAUKIMAS“

2004 m.

Romualdui Granauskui

Už knygą
„DUBURYS“

2003 m.

Vandai Juknaitei

Už esė knygą
„IŠSIDUOSI. BALSU“

2002 m.

Vytautui Girdzijauskui

Už knygą
„PALŪKĖK, MIRTIE“

2001 m.

Aloyzui Urbonui

Už publicistiką kaimo tematika
„PILKŲ ARIMŲ ŠVIESA“, „SUTIKTI AGRONOMŲ ŽEMĖJE“

2000 m.

Sigitui Gedai

Už knygą
„ŽYDINTYS LUBINAI PILIAKALNIŲ FONE. SEPTYNIŲ VASARŲ DIENORAŠČIAI“

1999 m.

Albinui Bernotui

Už knygą
„PRO DŪMUS: DEIMANTAIS NUSĖTA“

1998 m.

Vytautui Račickui

Už knygą
„ZUIKA DAR GYVAS“

1997 m.

Bitei Vilimaitei

Už knygą
„UŽPUSTYTAS TRAUKINYS“

1996 m.

Vaidotui Dauniui

(po mirties) už knygą
„ŠEŠTOJI DIENA“

1990 m.

Daliai Urnevičiūtei

Už knygą
„SAVAITĖ IŠ VIDURIO METŲ“

1989 m.

Birutei Baltrušaitytei Masionienei

Už knygą
„SUGRĮŽIMAI“

1988 m.

Rimantui Šaveliui

Už knygą
„AMŽINOJI ŠVIESA“

1987 m.

Vytautui Sirijos Girai

Už knygą
„NAKTIES MUZIKA“

1986 m.

Jonui Mikelinskui

Už knygą
„NEPALAIDOTOS DIENOS“

1985 m.

Algimantui Zurbai

Už knygą
„SKERSVĖJIS“

1984 m.

Aleksui Baltrūnui

Už knygą
„ANT KATPĖDĖLIŲ KALNO“

1983 m.

Valentinui Zaikauskui

Už knygą
„IŠ MIESTO A Į MIESTĄ B“

____________________