Valerija Kizaitė-Jagėlienė

Valerija Kizaitė- Jagėlienė

Valerija Kizaitė-Jagėlienė gim. 1940, kuria eiles. Gimė  Pakaušių k. Panevėžio rajone. Užaugo ir dabar gyvena Venslaviškių k. Panevėžio rajone. Nuo vaikystės labai mėgo skaityti knygas, o ypač poeziją. Pati rašyti pradėjo jau išėjusi į pensiją 1998 pavasarį.  Tuo metu dar dirbo Panevėžio rajono Trakiškio pašte laiškininke. Pirmasis eilėraštis „Malda“ buvo parašytas per dvi savaites. Savo pirmąją kūrybą parodė pašto darbuotojų klubo „Laiškas “ pirmininkui, o jis perskaitęs paskatino rašyti toliau. Daugiausia rašo apie žemę, kuri  yra apleista nemylima, dirvonuojanti ir apžėlusi  krūmais.  Poetė yra išleidus savo eilėraščių knygelę.
Valerijos Jagėlienės eilėraščiai buvo spausdinami  „Tėvynės“ laikraščio konkursui „Lino žiedas“, dalyvavo ir „Ūkininko patarėjo“ konkurse „Žydinčios vyšnios šakelė“. Liaudies poetė priklauso Lietuvos pašto įsteigtam klubui „Laiškas“, kur kiekvienais metais dalyvauja klubo susitikimuose Palangoje. Aktyviai dalyvauja Panevėžio ūkininkių draugijos veikloje,  taip pat  yra kviečiama į Panevėžio rajono Paįstrio krašto kūrybos vakarus.  Valerija Jagėlienė yra nuolat kviečiama į Trakiškio bendruomenės namų organizuojamus renginius, o taip pat ir Trakiškio bibliotekoje yra nuolatinė viešnia. Ji  visada dalyvauja ir nudžiugina naujais eilių posmais. Poetė yra padovanojusi bibliotekai poezijos knygelę ir parašiusi  atsiminimus apie savo kūrybą.