„Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 13:50

Siekdama muziejų atverti platesniam ratui, kartą metuose biblioteka sukviečia visuomenę į renginį, jau tapusį tradiciniu.  „Vakarojimai“  vyksta birželio mėnesį, tęsiant šimtmečio senumo inteligentų susibūrimo tradicijas Puziniškio dvarelyje.

Renginiuose siekiama teatralizuotai atkurti to meto įvykius, perteikiant G.Petkevičaitės - Bitės namų dvasią. Kasmet rodomas liaudiškos tematikos spektaklis primena, jog G.Petkevičaitė - Bitė buvo pirmojo lietuviško spektaklio iniciatorė, kartu su Žemaite kūrė pirmąsias pjeses. Daktaro J. Petkevičiaus gydomąsias tradicijas primena žinomų Lietuvos žolininkų paskaitos bei edukacinės programos.
Kaip ir anuomet, Bitei globojant įvairius talentus, „Vakarojimų“ renginiuose laukiami visi kuriantys. Žalumoje apsupto dvarelio erdvėje čia įkuriamos stilizuotos dirbtuvėlės, kuriose galima piešti, lipdyti ir įvairius sumanymus įgyvendinti.
Daktaro J. Petkevičiaus ir jo dukters Gabrielės organizuojamuose susibūrimuose buvo puoselėjama liaudies daina ir šokis, todėl renginio dalyviai čia gali iki valiai dainuoti, šokti, grojant muzikos kolektyvams, vaišintis žolelių arbata. Visi gali pasisvečiuoti Petkevičių kambariuose, nuo kurių sienų, tarsi iš seno albumo žvelgiančios nuotraukos pasakoja čia gyvenusių ir buvojusių istorijas.  Visi norintys gali pasijusti G.Petkevičaitės - Bitės kursantais ir išbandyti senosios mokyklos rašymo priemones.
„Vakarojimų“ renginiuose sukurti senų laikų nuotaiką kviečiami visi dalyviai – kiekvienas čia gali atvykti pasipuošęs senoviniu stiliumi bei įsijungti į teatralizuotą renginį.
Nepamirštamas akimirkas galima įsiamžinti retrofotosesijoje - gražioje aplinkoje arba senove alsuojančiuose dvarelio kambariuose.

2019 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Sodžiaus gyvenimo atspindžiai dvarelio kieme

Šių metų tema „Sodžiaus gyvenimo atspindžiai dvarelio kieme“ buvo susijusi G.Petkevičaitės –Bitės liaudies švietimu, tradicijų puoselėjimu, atjauta, pagalba. Puziniškio dvarelis buvo sodiečių mokymosi, patarimų, šviesos vieta. Pažinti savo krašto liaudį – ją šviesti, rūpintis papročių išsaugojimu, idant mūzų tautoje būtų šviesiau – toks buvo G.Petkevičaitės-Bitės gyvenimo siekis ir tikslas.
Istorinę dvarelio atmintį kūrė renginio dalyviai kartu su atlikėjais.
Sodžiaus gyvenimo istorijas papasakojo Kauno Kazio Binkio teatro aktoriai, suvaidinę senovinę V.Bičiūno pjesę "Ponia Barbė".
Dvarelyje įsikūręs „Sodiečio kiemas“ kvietė visus į svečius – čia teko prisiminti senąsias tradicijas, padėti dirbti senoviškus ūkiškus darbus. Visi buvo pavaišinti gaspadinės užkandžiu!
Smagu buvo linksmai leisti laiką su legendiniu ansambliu „Jonis“ – jis kvietė šokti ir dainuoti.
Visi galėjo kurti seną paveikslą įkurtoje “Fotoateljė, pasidabinę senoviniais aprėdais, žaisti senovinius žaidimus.
Kaip visada, renginyje savo amatus rodė kūrėjai –Algirdas Jonušis, aklųjų ir silpnaregių draugijos „Darbščiosios bitelės“, pynėjos, mezgėjos, įdomioji „Sesių palėpė“.
Į renginį puikiai įsiliejo jaunimas – Vytauto Mikalausko menų gimnazijos piešėjai.
Renginys yra viena iš 2018-2019 m. bibliotekos vykdomo projekto „Tautiniai vakarojimai: tradicija ir dabartis“, veiklų.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba, Panevėžio rajono savivaldybė

Renginio foto

2018 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Renginio foto

2017 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Renginio foto

2015 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Renginio foto

2014 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Renginio foto

2013 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Renginio foto

2012 metų renginys „Vakarojimai Puziniškio dvarelyje“

Renginio foto

Dėl retrofotosesijos dalyvių foto kreiptis tel. 58 70 48, 58 70 46 

Informaciją parengė A. Nedveckienė