Juozapas Gudavičius

Atnaujinta: Pirmadienis, 02 sausio 2023 07:55 Juozapas Gudavičius

Šiais metais minime kompozitoriaus Juozapo Gudavičiaus 150-ąsias gimimo metines. 1930–1935 m. gyveno Paįstryje vargonininkavo, steigė bažnytinius ir pasaulietinius chorus, orkestrus, ugdė vargonininkus. 1935–1939 m. gyveno Liūdynės kaime . J. Gudavičius sukūrė mišių mišriam chorui, balsui ir vargonams, solo bei choro dainų, giesmių, fantazijų, fugų, maršų ir kt., muzikos dramos vaidinimams.

Harmonizavo lietuvių liaudies dainų, šokių, giesmių. Kompozitoriaus sukurta daina „Kur giria žaliuoja“ (žodžiai K. Sakalausko-Vanagėlio) išlieka populiari iki šių dienų, skambanti visose Dainų šventėse. 
Juozapas Gudavičius gimė 1873 01 13 Skliausčiuose (Jurbarko r.). Mokėsi Rietavo muzikos mokykloje. 1899 m. baigė Varšuvos muzikos institutą muzikos mokytojų ir kapelmeisterių klasę, dar metus mokėsi A. Butkevičiaus vargonų klasėje. 

Nuo 1900 m. dirbo karinių orkestrų kapelmeisteriu Gargžduose, Grajewo (Lenkija), Kretingoje, 1905–1909 m. Kaune. Nuo 1904 m. Palangoje pirmasis dirigavo pučiamųjų orkestrams vasaros koncertuose. 1906 m. Kaune prie „Dainos“ draugijos įkūrė pirmąjį lietuvių pasaulietinį vaikų chorą. Dalyvavo lietuviškuose vakaruose. 1909 m. vargonininkavo Nemakščiuose. 1910–1911 m. Kaune dėstė J. Naujalio vargonininkų ir choro dirigentų kursuose, dalyvavo Šv. Grigaliaus draugijos veikloje. 1912 m. atvyko į Tauragę, bandė įkurti muzikos mokyklą, organizavo chorus, dalyvavo teatro mėgėjų veikloje, rengė vakarus-koncertus. 1915 m. pasitraukė į Skliausčius, kur atgaivino chorą ir 1916 m. surengė didelį koncertą 1918 m. Panevėžyje kartu su kompozitoriumi V. Paulausku įkūrė muzikos mokyklą (veikė iki 1919 m.), joje dėstė.

1919 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. Marijampolėje įkūrė pirmąjį Lietuvos kariuomenės – I pėstininkų Gedimino pulko – orkestrą ir chorą, iki 1927 m. buvo kariuomenės orkestrų kapelmeisteriu. 1927–1930 m. mokytojavo, vadovavo chorams ir orkestrams. Nuo 1927 m. vadovavo Kauno muziejaus Invalidų dūdų orkestrui. Dalyvavo 1924, 1928, 1930 metų Lietuvos ir 1927 metų Mažosios Lietuvos Dainų šventėse. 

Mirė 1939 11 12 Niurkonyse (Pasvalio r.), palaidotas Panevėžyje.

Nuo 2016 m. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centras organizuoja Juozo Gudavičiaus atminimui skirtą konkursą „Kur giria žaliuoja“. 2003 m. paminkline lenta (aut. A. Klovas) pažymėtas namas, kuriame kompozitorius gyveno. 2008 m. paminkline lenta paženklinti Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčios vargonai.
1995–2019 m. Liūdynėje, name, kuriame kompozitorius praleido paskutiniuosius gyvenimo metus, veikė memorialinis kambarys, namas buvo pažymėtas atminimo lenta. 1993 m. J. Gudavičiaus kapas senosiose Panevėžio kapinėse įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
2022 m. muziko dukra Regina Algė Gudavičiūtė Panevėžio kraštotyros muziejui padovanojo kompozitoriaus asmens dokumentų kolekciją.

 

 Informaciją parengė Vidmanta Trečiokienė

 

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48