Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje

Atnaujinta: Antradienis, 04 spalio 2022 10:50

Šiais metais minime 100-ąsias monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo metines. Šia proga LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė monsinjoro K. Vasiliausko metais, taip ragindamas prisiminti šviesų dvasininko atminimą ir reikšmingą jo indėlį į valstybės raidą.
Panevėžio kraštas, lyg Šiaurės Lietuvos centras, išskirtinai suaugęs su Monsinjoro gyvenimu.

Čia pat Vabalninkas, jo gimtieji namai, tuometinių Biržų gimnazistų bičiulystė su Panevėžio Vyrų gimnazijos jaunuoliais-literatais, bendri poezijos vakarai. Vyskupas Kazimieras Paltarokas, kunigas Alfonsas Lipniūnas – Monsinjoro dvasios vadai. Profesorė Vanda Zaborskaitė, poetė Pranutė Aukštikalnytė – Panevėžio gimnazistės, o ir viso gyvenimo bičiulės. Ir daugybe kitų gijų esame surišti su Monsinjoro pasauliu.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos parengta paroda „Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje“ aprėpia Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtąjį kraštą, jo literatūrinį pasaulį, bendražygių prisiminimus, poetų eiles, dedikuotas Monsinjorui.
„Monsinjoro Šviesa, Meilė, Taurumas, Paprastumas, Šiluma, Gerumas, Jautrumas – sunkiai žodžiais nusakomi. Gimęs mūsų šiaurės Lietuvoje, prie Vabalninko, patyręs karo baisumus, kančią, tremtį, pažeminimus, K. Vasiliauskas buvo meilės ir užuojautos jūra sutiktiesiems. Atrodo, kad prie Jo glaudėsi visa Lietuva…,“ – sako  G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.

Pasak jos, Justinas Marcinkevičius, rodos, giliausiai pajautė ir eilėse išreiškė K. Vasiliausko būtį ir tebesitęsiantį buvimą:
jis ėjo paukščių apsuptas: tai buvo žodžiai
ir jo gerklė margais garsais klegėjo
sparnuotas linksmas dievas veržėsi iš jo
kaip karšty čiulbantis šaltinis pilnas gėrio
sykį atskrido
nedidelis kuklus paukštelis
snape jis laikė Monsinjoro balsą
sučiulbo ir dingo
daugiau jo nemačiau
bet čiulbesys tai juk liko?

Kviečiame aplankyti parodą, kuri veiks visą spalio mėnesį.

Informaciją pateikė Rima Karpinskienė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00-16.00
Tel. (8 45) 58 70 48