Naujas bibliotekos leidinys

Atnaujinta: Šeštadienis, 18 birželio 2022 10:37 „Ramygalos seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis žinynas“

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. leidinys - istoriko Petro Juknevičiaus parengtas „Ramygalos seniūnijos gyvenamosios vietos: istorinis-administracinis žinynas“, kuriame aprašomos Ramygalos seniūnijoje esančios 78 gyvenamosios vietovės: 1 miestas, 68 kaimai, 9 viensėdžiai. Leidinyje pateikiami gyvenamųjų vietų istoriniai ir administraciniai duomenys. Yra šaltinių ir literatūros sąrašai, schema, reziumė anglų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. Knygos leidimą remia Panevėžio rajono savivaldybė.

Sudarant žinyną buvo peržiūrėti prieinami XIX ir XX šimtmečių carinės Rusijos gyvenamųjų vietų sąrašai, Lenkijoje leistas daugiatomis geografinis žinynas, XX a. tarpukario Lietuvos gyvenamųjų vietų sąrašas ir po Antrojo pasaulinio karo Lietuvos TSR 1959, 1974 ir 1976 metų gyvenamųjų vietų žinynai.

Atskirų kaimų duomenų ieškota ir kituose istoriniuose dokumentuose: Livonijos ordino kronikose, 1556 m. Upytės valsčiaus valakų reformos aktuose, 1812 m. Kauno gubernijos parapijų atlase, D. Afanasjevo statistiniame leidinyje. Taip pat panaudoti archeologinės literatūros, publikacijų duomenys. Daug konsultuotasi su Panevėžio rajono savivaldybės, seniūnijos specialistais, kraštotyrininkais.
Po Antrojo pasaulinio karo didžioji dabartinės seniūnijos dalis priklausė Ramygalos rajonui. 1962 m. pastarąjį panaikinus, dalis kaimų buvo perduota Kėdainių rajonui, o didesnioji dalis priskirta Panevėžio rajonui Ramygalos apylinkei. Kaimai pateikiami vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu nr. T–159 ir rajono tarybos 2011 m. vasario 23 d. sprendimu nr. T–30.

 

Parengė Vidmanta Trečiokienė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48