Poezijos šventė Piniavoje

Atnaujinta: Antradienis, 07 birželio 2022 12:56 Pirmiausia lankytasi literatės Emilijos Valentinavičienės ir jos vyro Kazimiero išpuoselėtoje sodyboje.

Pirmąjį birželio ketvirtadienį (06.02 d.) Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narės rinkosi į poezijos šventę. Literatų šventė „Poezijos pavasaris 2022“ vyko Piniavoje. Pirmiausia lankytasi literatės Emilijos Valentinavičienės ir jos vyro Kazimiero išpuoselėtoje sodyboje. Pasigrožėta gėlynais, gražiu sodu, puikiais augalais, augančiais jų šiltnamyje.


Slepiantis nuo lietaus šventė buvo erdvioje Valentinavičių šeimos svetainėje. Šventiniu susitikimu pasidžiaugė ir susirinkusius pasveikino Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Vidmanta Trečiokienė. Ona Striškienė pristatė pačios sudarytą literatų klubo „Polėkis“ narių eilių rinkinėlį, skirtą „Poezijos pavasariui“. Piniavos vyresn. bibliotekininkė Jolanta Šimeliūnienė pristatė piniavietę menininkę, eilių kūrėją Danguolę Šukienę. Ji perskaitė puikų savąjį eilėraštį, plojimais buvo priimta į klubo nares. Labai nuotaikingai visiems prisistatė nauja klubo narė Roberta Grumadienė. Ji skaitė savo eiles ir ištrauką iš knygos, aprašančios kelionę į kalnus. Prie vaišingai padegto stalo savo poeziją skaitė klubo narės – Aldona Liutkevičienė, Vida Sereikienė, Zita Skindzerinė, Ona Striškienė, Emilija Valentinavičienė.
Vėliau lankytas Panevėžio rajono garbės piliečio, muziejininko Klemenso Sakalausko sodyba-muziejus. Jis kruopščiai pasakojo ir rodė sukauptus didelius ir mažesnius eksponatus. Paklausus aiškino restauravimo, saugojimo subtilybes. Dauguma lankėsi ne pirmą kartą, tačiau įdomus pasakojimas ir ėjimas nuo eksponato prie eksponato, iš vienos patalpos į kitą neprailgo, bežiūrint, besiklausant laikas prabėgo akimirksniu.
Puiki „Poezijos pavasario“ šventė, padovanojusi dvi naujas klubo nares, literatų kūrybos knygelę (almanachą) „Poezijos pavasaris“ ir Onos Striškienės rankomis sukurtą keramikinę paukštę atsklendė į Piniavą ir pasiliko laukti kitos šventės.

Ona Striškienė, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48