Projektas „Šalčio gėlės lange“ – tremčiai

Atnaujinta: Pirmadienis, 12 liepos 2021 15:00 Šalčio gėlės lange

Gegužę startavęs projektas „Šalčio gėlės lange“, skirtas Lietuvos gyventojų trėmimams į atšiaurųjį Sibirą atminti, tęsiasi. Esame įpratę lietuvių tremtį minėti birželio 14-ąją, tačiau, tai juk buvo tik pati pradžia... O trėmimai dar ilgai nesiliovė ir žmonių pilni gyvuliniai vagonai vis bildėjo ir bildėjo iš Lietuvos Rytų kryptimi.

Šį kartą kviečiame pasiklausyti ištraukos iš tremtį išgyvenusio dailininko Emanuelio Katiliaus knygos „Laiškai, parašyti naktį“ (išleido „Gimtasis žodis“). Emanuelis Katilius 1941 m., eidamas penkioliktus metus, kartu su šeima buvo ištremtas į Zaprudichinsko sovchozą Altajaus krašte. 1947 m. vasarą jaunuolis pabėgo iš tremties ir grįžo į Lietuvą. Nuslėpdamas faktą, kad buvo ištremtas, įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą (dab. Vilniaus dailės akademija), tačiau 1949 m. žiemą „už neteisingų žinių suteikimą mandatų komisijai“ Emanuelį iš instituto pašalino. Kaip tik apie tai ir kalbama šiandien Jums siūlomoje ištraukoje. Pasiklausykite.
Minėtą knygą galima rasti ir bibliotekos fonduose, tad, jei audiovizualiniai įrašai sudomino užsukite į biblioteką tęsinio.

Projekto autorė Rasa Bačiulienė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneris – Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Parengė D. Pamerneckytė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00
Tel. (8 45) 58 70 48