Krekenavos krašto metraštininkas

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 20 gegužės 2021 05:52 Jonas Žilevičius

Panevėžio rajono garbės pilietis, visą gyvenimą besirūpinęs savo krašto istorine atmintimi, Jonas Žilevičius gimė 1921 m. gegužės 20 dieną Rabikėlių kaime. Baigęs Kauno felčerių mokyklą,  1958 m. atvažiavo dirbti į Krekenavą.

Čia jis įkūrė kraštotyrininkų būrelį, rinko medžiagą apie Krekenavos krašto šviesuolius – medžio meistrą Vincą Svirskį, kunigą Antaną Mackevičių ir kitus garsius žmones. Iš laukuose surinktų akmenų jiems pastatė paminklus. J. Žilevičius rinko girnapuses ir vežė  į Švenčiuliškų kapines.  Jo rūpesčiu ir pastangomis kultūriniam-istoriniam gyvenimui prikeltos  kaimo kapinės, kuriose - apie 300 girnapusių. Iš jų sulipdytos kompozicijos, o kartu su dubenuotaisiais akmenimis įrengta savotiška senovės lietuvių šventvietė, kaip ją įsivaizdavo autorius. 

 

Parengė Vidmanta Trečiokienė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48