Sveikiname Mokytojus, nešančius šviesą į mokinių širdis!

Nežinau, bet žino kelias
Negirdžiu, bet girdi miškas
Nematau, bet mato laukas
Tavo mintį, tavo žodį, tavo sielą

Kad tik kelias nesibaigtų
Kad tik miškas neapkurstų
Kad tik laukas neapaktų

Kol suprasiu tavo mintį
Kol tikrai išgirsiu žodį
Kolei sielą pamatysiu...


Just. Marcinkevičius

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00
Tel. (8 45) 58 70 48