Pelnyta „Lietuviškiausios bibliotekos“ nominacija

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos 2019 m. skelbtame Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių nominacijų konkurse Panevėžio rajono viešoji biblioteka pelnė „Lietuviškiausios bibliotekos“ nominaciją. Biblioteka įvertinta už įdomias iniciatyvas saugant ir populiarinant krašto istoriją, skatinant skaitymą, puoselėjant gimtąją kalbą.

Rajono viešoji biblioteka nuolat siekia aktualizuoti ir pristatyti visuomenei Panevėžio krašto kultūrinį tapatumą, atskleidžiantį tautinio judėjimo, kovos už lietuvybę, tautiškumą svarbą spaudos draudimo laikotarpiu, siekiant valstybingumo ir nepriklausomybės. Panevėžio krašte savo pėdsaką paliko daug didžių asmenybių, lietuvybės nešėjų – čia gyveno, buvojo Maironis, Vaižgantas, G. Petkevičaitė-Bitė, J.Balčikonis, Žemaitė ir kt. Biblioteka daug dėmesio skiria šių asmenybių kultūrinio palikimo išsaugojimui ir siekia, kad žinia apie juos pasiektų kuo plačiausius visuomenės sluoksnius. Ši veikla vykdoma įvairiausiomis formomis – leidžiamais leidiniais, organizuojamais renginiais, kuriamomis edukacinėmis programomis, leidžiamu krašto žymių datų kalendoriumi, krašto literatų veikla, interaktyvia informacija. 

Aktyviai lietuvybės puoselėjimo veikla vykdoma bibliotekos įkurtuose – J.Tumo-Vaižganto ir knygnešių bei Puziniškio (G.Petkevičaitės-Bitės gimtinė) muziejuose. Čia vyksta jau tradiciniais tapę renginiai, teikiama literatūrinė G.Petkevičaitės-Bitės premija lietuvių rašytojams, populiarinami lietuviškų amatų meistrai.
Ši veikla skatina krašto visuomenę nenutolti nuo savo šaknų, branginti kalbą, džiaugtis savo kraštu.

Nominacija buvo įteikta rugsėjo 17 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio bibliotekoje vykusiame Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuotame renginyje. Tarp Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijos nominacijų buvo išskirtos ir kitos –„Partnerysčių“, „Inovacijų“, „Vaikų ir jaunimo draugo“ nominacijos.

 Parengė A. Nedveckienė

 

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00
Tel. (8 45) 58 70 48