Mūsų kraštiečiai – Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai

Mūsų kraštiečiai – Lietuvos Steigiamojo Seimo nariai

Gegužės 15-oji – pirmoji Lietuvos Steigiamojo Seimo posėdžio diena – žymi mūsų modernios valstybės pradžią. 1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs Steigiamasis Seimas paskelbė Lietuvos valstybės nepriklausomybę ir visų Lietuvos piliečių vardu įtvirtino 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, paskelbdamas Lietuvą demokratine respublika.


Tarp Steigiamojo Seimo narių buvo ir mūsų kraštiečiai: Felicija  Bortkevičienė, Julius Kaupas, Salomėja Stakauskaitė . Gabrielė Petkevičaitė-Bitė atidarant Steigiamąjį Seimą, kaip vyriausia seimo narė, pirmininkavo pirmajam posėdžiui. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, naudodamasi likimo nulemta amžiaus privilegija, posėdžio dalyviams tarė: „Laiminga esu, kad likimas suteikė man tos didelės garbės atidaryt šiandien mūsų nepriklausomos tėvynės Steigiamojo Seimo darbus ir šalies šeimininko vardu pasveikint visus čia susirinkusius. Laiminga esu galėdama tat padaryt, kaip sena savo tautos nepriklausomybės kovotoja, kaip moteris, įgijusi taip karštai pageidaujamo teisių sulyginimo, kaip savo visuomenės narys, neliovęs kovot prieš kiekvieną pavergimą, vis tiek koks jis yra: tautų, luomų, ar kapitalo.“

Virtuali paroda: https://paneveziokrastas.pavb.lt/virtuali-fotoparoda/gabriele-petkevicaite-bite-lietuvos-steigiamojo-seimo-nare/

Virtuali paroda: http://virtualios-parodos.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos/34/lietuvos-simtmecio-puslapiai-llma/exh-39/steigiamojo-seimo-darbo-pradzia/case-326

 

Parengė Vidmanta Trečiokienė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48