Gedulo ir Vilties dieną apie įžymųjį kraštietį Kazį Ėringį

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Šią dieną Smilgiuose lankėsi ir monografiją "Profesorius Kazys Ėringis" pristatė knygos sudarytoja, medicinos profesorė Elena Moncevičiūtė - Eringienė, dukros medikės Vaiva ir Elena  Eringytės.

Šią dieną Smilgiuose lankėsi ir monografiją "Profesorius Kazys Ėringis" pristatė knygos sudarytoja, medicinos profesorė Elena Moncevičiūtė - Eringienė, dukros medikės Vaiva ir Elena  Eringytės. Po šv.Mišių susirinkę Smilgių kultūros centre, tremtinių poezijos posmais susitikimą pradėjo moksleiviai gediminaičiai, susirinkusiesiems primindami pirmųjų trėmimų dieną - Birželio 14-ąją.
Ištremtas buvo ir žymaus mokslininko Kazio Ėringio tėvas, ištremtas ir mirė Sibiro tolybėse. Tai ir akcentavo profesorė Elena Moncevičiūtė - Eringienė: "Todėl Kazys Ėringis vienos ekspedicijos metu ir pasiprašė Vakaruose politinio prieglobsčio, kad liudytų tiesą apie Lietuvos pavergimą, sovietų žiaurumus, tikybos ir laisvo žodžio draudimą" - sakė mokslininko žmona. Ji pristatė ir profesoriaus Kazio Ėringio knygas apie botaniką bei gamtos ekologiją. Susirinkusieji žiūrėjo video filmus apie kraštietį profesorių Kazį Ėringį."

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48