“Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą” – Panevėžio krašte

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

Vasario mėn. prasidėjęs ir visus jubiliejinius 2009-uosius metus vyksiantis knygų dovanojimo, kultūros ir švietimo bei Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo ir žinios apie jį skleidimo po visą Lietuvą renginys pabuvojo Panevėžio krašte. Bibliobusas viešėjo Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Raguvos, Velžio, Miežiškių, Naujamiesčio, Krekenavos, Upytės, Vadoklių, Ramygalos filialuose.

Vasario mėn. prasidėjęs ir visus jubiliejinius 2009-uosius metus vyksiantis knygų dovanojimo, kultūros ir švietimo bei Lietuvos Tūkstantmečio paminėjimo ir žinios apie jį skleidimo po visą Lietuvą renginys pabuvojo Panevėžio krašte. Bibliobusas viešėjo Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Raguvos, Velžio, Miežiškių, Naujamiesčio, Krekenavos, Upytės, Vadoklių, Ramygalos filialuose.
Ankstyvą rytą (8.00 val.) Raguvos mietelyje įvyko „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą“ sutiktuvės. Į ankstyvą susitikimą atkeliavo ne tik didelis būrys vaikučių, jų tėvelių, bibliotekos lankytojų ir knygų mylėtojų, bet ir Raguvos miestelio seniūnas A. Mitkus, seniūno pavaduotojas J. Skorulskis, bendruomenės pirmininkė J. Jurevičienė. Kraštietė poetė J.Jakimavičiūtė- Baltušnikienė skaitė savo eilėraščius, skirtus Lietuvai. „Vermės“ leidyklos vadovas P. Jonušas aptarė monografijos „Raguva“ leidybą. Raguvos mietelio bibliotekininkė V. Gailiušytė bibliobuse perskaitė laišką, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui.

Iš Raguvos geltonasis autobusas atvyko į Miežiškius. Akimirkos iš renginio Miežiškiuose.

Velžyje į susitikimą su „Lietuvos Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą“ bibliobuso komanda atėjo Velžio gimnazijos bendruomenės atstovai, vaikų darželio - lopšelio vaikai lydimi auklėtojų. Kaip laišką Lietuvos Tūkstantmečiui nuo Velžio bendruomenės, darželio auklėtiniai perdavė savo piešinėlius. Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos Tūkstantmečio ir Knygų kelio atributika. Už žaismingai padainuotą dainelę, vaikus į darželį parvežė bibliobusas.

Akimirkos iš renginio Viešojoje bibliotekoje (Beržų g. 50).

Iš Naujamiesčio bibliobusas atvyko į Upytę. Čia buvo sutiktas skambant gitarų ritmams, vietos skaitovams deklamuojant eiles apie Lietuvą.
Mus Tęvynės vardas Lietuva,
Tarsi gintarėlis ji tokia maža.
Upėm ir upeliais apjuosta,
Kalvom ir kalvelem nusėta.
Tūkstantis jau metų garsina mus šalį,
Metraščiuose nuo senų laikų.
Ji yra senesnė,kai dar neminėta,
Daugel mačius amžių, daug žmonių kartų.
Br. Užtupienė

Akimirkos iš susitikimo Krekenavoje.

Iš Krekenavos bibliobusas atvyko į Ramygalos miestelį. Čia svečiai pasakojo apie savo kelionės tikslą, bendravo su ramygaliečiais.

Vėliausiai geltonojo autobuso sulaukė vadokliečiai. Į Vadoklius bibliobusas atvyko aštuntą vakare valandą. Žurnalistas Vilius Kavaliauskas pristatė knygos ,,Lietuvos karžygiai” I tomą, pasakojo apie Vyčio apygardos partizanus. Vadoklių vaikai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, Vadoklių – Mikėnų bendruomenės pirmininkė Edita Vanagienė skaitė laišką skirtą Lietuvos tūkstantmečio knygai, o Arūnas Burokas įreikė nuotraukų albumą ,,Lietuva prasideda nuo Vadoklių“.

Geltonuoju autobusu po Panevėžio kraštą keliavos leidyklos „Versmė“ vadovas Petras Jonušas, žurnalistas Vilius Kavaliauskas, Vilniaus m. Čiurlionio menų gimnazijos moksleiviai ir kt.

I.Pažemeckienės, V.Gailiušytės, V.Karklytės, J.Lisauskienės. V.Trečiokienės, M.Čeponienės J.Burokienės, V.Ambraškaitės informacija

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48