Kraštotyrinių jubiliejinių datų kalendorius

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27

  Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, puoselėdama savo krašto istorinę atmintį bei norėdama pagerbti nusipelniusius mūsų kraštui žmones, sudarė šį kraštotyrinį jubiliejinių datų kalendorių.

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, puoselėdama savo krašto istorinę atmintį bei norėdama pagerbti nusipelniusius mūsų kraštui žmones, sudarė šį kraštotyrinį jubiliejinių datų kalendorių.
       2011-ieji metai turtingi jubiliejais. Minėsime ankstesnės kartos rašytojų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Jono Šukio, Broniaus Daunoro, poeto Kazio Zupkos-Keciorio, skulptoriaus Juozo Zikaro, knygnešio Jurgio Bielinio, politiko Juozo Urbšio, aktoriaus Broniaus Babkausko ir kitų asmenybių jubiliejus. Prisiminsime ir jaunesnės kartos asmenis – poetus Juozą Mėdžių, Česį Gediminą Cemnolonskį, bei netikėtai mus palikusius Eleną Mezginaitę ir Algimantą Raziūną, pagerbsime garbingų jubiliejų sulaukusius filosofą Romualdą Grigą, skulptorius Kazį Kisielių ir Alfridą Pajuodį, mokslininką Albertą Pečiukėną, ir daugelį kitų iškilių asmenybių. Prisiminsime ir mažiau žinomus, sovietmečio metais uždraustų minėti kunigų, savanorių, partizanų vardus, prisiminsime svarbesnius mūsų krašto istorinius įvykius, datas, faktus, kurių jubiliejai sukanka 2011 metais.
       Leidinyje kalendorine tvarka pateikta daugiau nei 200 mūsų krašto šviesuolių.
Duomenys apie asmenis ir faktus kalendoriuje grupuojami chronologine mėnesių ir dienų seka. Pabaigoje nurodytos datos, kurių žinomi tik metai. Anotacijos apie asmenis minimalios – pateikti trumpi biografiniai duomenys, išvardinti svarbiausi darbai.
       Sudarant kalendorių panaudoti įvairūs šaltiniai. Tai ir ankstesniais metais rengti kalendoriai, enciklopediniai, bibliografiniai, informaciniai, periodiniai leidiniai, bibliotekos kraštotyros kartoteka, elektroninės duomenų bazės.
       Platesnę informaciją ir nuorodas į šaltinius galima gauti Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje adresu: Beržų g. 50, Panevėžys, tel.: 587049.
       Su 2011-ųjų metų  Panevėžio krašto jubiliejinių datų kalendoriumi galima susipažinti  bibliotekos internetinėje svetainėje  www.panrbiblioteka.lt


     Lauksime Jūsų pastabų ir pasiūlymų.

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00
Tel. (8 45) 58 70 48