„Mano vardas gyvuos...“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31 Matas Grigonis (sūnus)

Panevėžio rajono viešojoje bibliotekoje vyko pažintinė kultūrinė valanda, skirta mokytojo, rašytojo Mato Grigonio 125-mečiui. Jis buvo vienas aktyviausių XX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų, keturiasdešimt šešerius metus gyvenęs, dirbęs ir kūręs Panevėžyje.

M. Grigonis žinomas kaip lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas, tautosakos rinkėjas, visuomenininkas, rašytojas, vertėjas, spaudos bendradarbis, gamtininkas.

Į renginį atvyko rašytojo sūnus Matas Grigonis, jo vaikai ir vaikaičiai. Matas Grigonis (sūnus) dalijosi prisiminimais, citavo straipsnius, kuriuose buvo rašoma apie tėvą, paskaitė iš jo kūrybos.

Vyr. bibliotekininkė Vidmanta Trečiokienė skaitė pranešimą „Mokytojas, rašytojas Matas Grigonis“.

Svarbus ir prasmingas M. Grigonio darbas skelbiant ir populiarinant lietuvių liaudies žaidimus. Pats surinkęs žaidimus bei pasinaudojęs Lietuvių mokslo draugijos surinkta medžiaga jis pirmasis išleido juos atskiromis knygomis: „200 žaidimų kambaryje ir tyrame ore“, „Vaikų žaidimai“, „Smagūs žaidimai“. Žaidimams jis pritaikė muziką, taigi leidiniai buvo ne tik iliustruoti, bet ir su gaidomis. Šie žaidimų rinkiniai buvo labai populiarūs moksleivių, kaimo jaunimo tarpe, taip jie plačiai paplito po visą Lietuvą, o autorius tapo žaidimų literatūros pradininku.
Ir šiandien šie žaidimai žinomi ir mėgstami. Dembavos progimnazijos pirmos klasės moksleiviai (vadovė Aldona Liutkevičienė) ir Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“ „Pelėdžiukų“ grupės vaikai (vadovė meninio ugdymo pedagogė Vida Nuobarienė) linksmai ir žaismingai žaidė žaidimus ,dainavo daineles iš Mato Grigonio kūrybinio palikimo.

Parengė Vidmanta Trečiokienė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48