„Civitas“ diskusija bibliotekoje – „Socialinės politikos iššūkiai“

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:31 Civito klubo renginys

Po ilgos pertraukos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo surengtas Pilietinės visuomenės instituto „Civitas“ renginys, kuriame dalyvavo VU profesorius,  Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius Boguslavas Gruževskis.

 Skurdas Lietuvoje, mažos pensijos, gyventojų užimtumas ir nedarbas, socialinės atskirties mažinimas,  darbo rinkos politika – šiais ir kitais  aktualiais klausimais diskutavo susirinkusieji.

Savo veiklą pristatė Panevėžio regiono NVO atstovai: Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras - Daiva Tumasonytė, VšĮ Šv. Juozapo globos namai – Irina Juozilaitienė, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės vaikų dienos centras – Regina Zorgevičienė.
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro atstovė  Daiva Tumasonytė pristatydama centro veiklą  paminėjo, kad darbai yra geriausias jų veiklos ir reikalingumo įrodymas. Kaip to patvirtinimą vaikų dienos centrą lankantys vaikai surengė trumpą koncertą.
Susitikimas organizuotas projekto „Telkiamės skurdo mažinti“ rėmuose. Projektą įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas kartu su Pilietinės visuomenės institutu.

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48