Kraštiečių kūryba pristatyta Liūdynės bibliotekoje

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27 Liūdynės kraštiečių parašytų ir išleistų knygų sutiktuvės

Birželio pabaigoje Liūdynės bibliotekoje vyko kraštiečių parašytų ir išleistų knygų sutiktuvės. Tai vienas iš jau ketvirtosios kraštiečių šventės ,,Iš viso svieto į vieną vietą'' Liūdynės kaimo bendruomenės renginių.

Bibliotekininkė Stanislava Steponavičienė kalbėjo apie kraštietes poetes: mokytoją poetę, rašytoją Valeriją Vaitiekūnaitę-Kvaselienę, Reginą Algę Gudavičiūtę ir Stasę Lindienę.
Pirmiausia buvo prisiminta ir tyliu susikaupimu pagerbta Anapilin išėjusi mokytoja Valerija Vaitiekūnaitė-Kvaselienė. S. Steponavičienė  papasakojo apie jos gyvenimo ir kūrybos kelią bei paskaitė Valerijos eilėraščius: „Išeisiu“, „Kai manęs nebebus“, išspausdintus knygelėje „Prisiminimų pieva“.

Visi su malonumu klausėsi ir poetės Algė Reginos Gudavičiūtės parašytų posmų iš jos naujosios knygos  „Gyvybės stebuklinga kibirkštėlė''. Tai jau septintoji autorės knyga, kurią ji dovanojo  bibliotekai ir daugeliui liūdyniečių.
 
Kaimo poetės  Stasės Lindienės  penktojoje knygelėje ,,Leiski, Kristau, aprišti Tavo žaizdas'' skamba sakraline tema parašyti eilėraščiai. Knygos pristatyme dalyvavo šeimos nariai, o anūkai  deklamavo močiutės parašytas eiles.
Bibliotekos renginyje dalyvavo į šventę atvykęs buvęs ilgametis Žemėtvarkos projektavimo instituto vadovas Vytautas Skuodžiūnas. Jam gimtas Liūdynės kraštas mielas ir brangus, čia jis augo ir mokėsi. Garbus žemėtvarkininkas V. Skuodžiūnas bibliotekai dovanojo keletą knygų.
Renginyje buvo pristatyta menininkės Emos Janauskaitės-Tumėnienės kūrybos darbų paroda ,,Širdis nerimsta, mintys vis skrajoja''. Tai antroji menininkės Emos gamtoje rastų ir meniškai, kūrybingai sudėliotų medžiagų paroda.
Visi džiaugėsi gražia švente, kuri paliko šiltus, neišdildomus įspūdžius ir nepakartojamas susitikimo akimirkas.

S.Steponavičienė

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48