Biblioteka

 • Užsienio duomenų bazės

  Atnaujinta: Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 13:59

  EBSCO

  13 duomenų bazių paketas. Visateksčiai elektroniniai socialinių ir humanitarinių mokslų, populiarieji, medicinos, verslo ir ekonomikos žurnalai, laikraščiai, žinynai anglų kalba, duomenys apie verslo kompanijas, apie 200 000 fotografijų, žemėlapių ir vėliavų.

  Duomenų baze galima naudotis iš visų bibliotekos kompiuterių.

  Bibliotekos skaitytojams, pageidaujantiems duomenų baze naudotis namuose, suteikiami individualūs slaptažodžiai.

  NAXOS MUSIC LIBRARY 

  Bibliotekos URL adresas: http://panrbiblioteka.NaxosMusicLibrary.com

  Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite daugiau kaip 40 000 kompozitorių ir atlikėjų biografijų, muzikos terminų žodyną, vardų tarimo garsinį vadovą ir kitą informaciją.

  Bibliotekos skaitytojams, pageidaujantiems duomenų baze naudotis namuose, suteikiami slaptažodžiai. Vienu metu duomenų baze gali naudotis 6 vartotojai, todėl baigiant sesiją skaitytojas turi išsiregistruoti (angl. log out) iš duomenų bazės.

   

  Duomenų bazės prenumeruojamos už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšas.

   

   

   

 • Lietuvos duomenų bazės

  Atnaujinta: Ketvirtadienis, 13 gegužės 2021 14:00

  NFOLEX. PRAKTIKA su integruota teisės aktų paieška (juridinių dokumentų duomenų bazė). Čia surinkti Lietuvos Respublikos teisinių dokumentų tekstai su visa pakeitimų redakcija, skelbiama aprobuota ir neaprobuota teismų praktika. Jungtis prie Infolex paieškos sistemos galite adresais www.teismupraktika.lt ir/arba www.teisesaktai.lt


  Slaptažodžio teirautis skaityklos darbuotojų.

  VYTURYS

  Net 400 svarbiausių e. knygų mokyklai ir laisvalaikiui, atrinktų pagal amžių, temas, vertybes.

  Pageidaujantys naudotis „Vyturio” paslaugomis skaitytojai, turi galimybę skaityti nemokamai, susikūrę paskyrą.

   

  MRU EBOOKS ELEKTRONINIŲ KNYGŲ DUOMENŲ BAZĖ

  DB rasite daugiau nei 230 e. knygų.

  MRU LEIDŽIAMŲ MOKSLO ŽURNALŲ DUOMENŲ BAZĖ

  DB rasite 11-oje mokslo žurnalų publikuojamus straipsnius įvairiomis temomis.

  LIETUVOS PERIODINĖS SPAUDOS BIBLIOGRAFINĖS STRAIPSNIŲ BAZĖS 1994 - 2002 M. ARCHYVAS

  Bazė yra kompaktiniame diske, joje yra per 700 000 bibliografinių įrašų iš Lietuvoje 1994 -2002 metais leistų laikraščių, žurnalų, mokslo darbų, metraščių.

  CD galima naudotis tik bibliotekos skaityklose.

  NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS DUOMENŲ BANKAS

  Nuo 2003 m. rengiami bibliografiniai įrašai iš beveik devynių šimtų Lietuvoje leidžiamų periodinių bei tęstinių leidinių, lituanika, straipsniai iš konferencijų medžiagos rinkinių. Pagrindinių Lietuvos dienraščių -„Lietuvos ryto”, „Respublikos”, „Lietuvos aido”, „Lietuvos žinių”, „Verslo žinių” – straipsnių aprašai duomenų bazėje pateikiami numerio išleidimo dieną. Duomenų bazę kuria daugiau kaip 50 Lietuvos bibliotekų.

  Duomenų bazė prieinama laisvai.

  Laisvai prieinamos teisinės duomenų bazės:

  TAR – teisės aktų registras;
  LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės;
  EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė.