Eugenijaus Urbono knygos „Maironio kelias“ pristatymas

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 lapkričio 2020 12:27 Eugenijus Urbonas pristato knygą „Maironio kelias“. T. Užos nuotr.

Sausio 11 dieną Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Eugenijaus Urbono knygos „Maironio kelias“ pristatymas. Šiame renginyje dalyvavo knygos autorius, jo dukra, mūsų kraštietė Rasa Juknevičienė.


Pradėdama renginį bibliotekos direktorė Rūta Bagdonienė, sakė, kad Maironio metams išleista mažai knygų, tad ši E.Urbono parengta knyga „Maironio kelias“ reikšminga minint Jono Mačiulio-Maironio 150-metį. Knygoje pateikiama žinių apie Maironio gimtinę ir tėviškę – Pasandravį ir Bernotus, apie Betygalos parapiją – jo krikšto, primicijų žemę, kelionę į mokslą su tėvu arkliais per Ariogalą, Čekiškę iki Nemuno ir laivu į Kauną. Pateikiamos žinios apie to krašto miestelių istoriją, kultūros vertybes, švietimą, žymius žmones, apie Maironio mokslą gimnazijoje ir Kunigų seminarijoje, jo namus Kaune, dabar Maironio lietuvių literatūros muziejų.
Pristatydamas knygą E.Urbonas, pasakojo apie tuometinę istorinę aplinką, kurioje augo, gyveno ir kūrė Maironis. Maironį teisėtai vadiname lietuvių tautinio atgimimo poetu ir nacionalinio išsivadavimo dainiumi. Maironio kūryba padėjo formuotis lietuvių tautinei savimonei, skatino laisvės, nepriklausomybės siekius.
Mūsų kraštietė, Nepriklausomybės Atkūrimo akto signatarė, LR Seimo narė Rasa Juknevičienė kalbėjo apie Lietuvos kelią į Nepriklausomybės atkūrimą, Laivės gynėjų dieną. Seimo narė dažnai dovanoja rajono bibliotekoms knygas, o šiame renginyje dovanojo ir Akto „ Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ (1990 m. kovo 11 d.) kopiją, bei knygas „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904“, Rūtos Šepetys "Tarp pilkų debesų" .
Renginyje muzikinius kūrinius atliko Naujamiesčio muzikos mokyklos ansambliečiai.

Beržų g. 50 LT-36145
Panevėžys

Tel. (8 45) 58 70 50
El. p info@panrbiblioteka.lt
Įstaigos kodas: 190402747

Skaitytojai aptarnaujami:
I–V 10.00–18.00, VI 10.00–16.00
Tel. (8 45) 58 70 48