Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Last Updated: Friday, 07 May 2021 12:02

Gegužės 7-ąją prisimename svarbų Lietuvos istorijos tarpsnį, kovojant už savąjį raštą, savąją kultūrą. Lietuviškos  spaudos draudimo pasipriešinime didelį vaidmenį suvaidino knygnešiai.  Panevėžio krašte 1885–1895 m. veikė Garšvių knygnešių draugija, kurios nariai aprūpindavo Lietuvą draudžiamomis lietuviškomis knygomis, slapta gabendami iš Tilžės.

Su knygnešystės  istorija galite susipažinti Panevėžio rajono bibliotekos Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejuje, kuris  įsikūręs vaizdingose Krekenavos apylinkėse, Ustronės vienkiemyje esančios sodybos klėtyje. Čia 19 a. buvo Garšvių knygnešių bendrovės susibūrimų vieta, buvo slepiama draudžiama spauda. Ekspozicija įkurta 1987 - 1991 metais. Svirnas susijęs ir su rašytojo, švietėjo Juozo Tumo-Vaižganto gyvenimu ir veikla, jam 1902-1905 metais klebonaujant Vadaktėliuose. Jo atminimui įkurta ekspozicija.

Sveikiname visus - rašančius, kuriančius ir skaitančius knygas!