Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m.

 

2018 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 150 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 156 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 171 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 143 KB).

2018 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 116 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 225 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 238 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 210 KB).

2018 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 215 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 225 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 238 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 210 KB).

2018 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 174 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf, 476 KB).