Finansinių ataskaitų rinkiniai 2016 m.

2016 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 200 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 157 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 171 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 143 KB).

2016 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 201 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 157 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 171 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 144 KB).

2016 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 201 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf, 448 KB).