Finansinių ataskaitų rinkiniai 2015 m.

2015 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 0 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 0 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 0 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 0 KB).

2015 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 197 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 152 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 159 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 142 KB).

2015 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 198 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 152 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 167 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 142 KB).

2015 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 199 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf, 510 KB).