Finansinių ataskaitų rinkiniai 2014 m.

2014 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 153 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 125 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 141 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 136 KB).

2014 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 197 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 125 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 141 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 137 KB).

2014 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 0 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 130 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 144 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 137 KB).

2014 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 201 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf, 373 KB).