Finansinių ataskaitų rinkiniai 2013 m.

2013 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 152 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 359 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 254 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 135 KB).

2013 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 196 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 359 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 257 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 137 KB).

2013 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 66 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 40 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 45 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 35 KB).

2013 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 60 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf, 417 KB).