Finansinių ataskaitų rinkiniai 2012

2012 I ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 58 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 64 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 62 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 35 KB).

2012 II ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 63 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 64 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 61 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 35 KB).

2012 III ketvirčio ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 68 KB);

Veiklos rezultatų ataskaita (pdf, 64 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 62 KB);

Finansavimo sumos (pdf, 35 KB).

2012 metinės ataskaitos:

Aiškinamasis raštas (pdf, 58 KB);

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf, 383 KB);

Finansinės būklės ataskaita (pdf, 57 KB).