Darbo užmokestis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
DARBUOTOJŲ  2018 m. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (neatskaičius mokesčių)

Eil.
Nr.
Pareigų pavadinimas
Etatų skaičius
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 1 etato (EUR)
1.
Direktorius
1
1241,50
2.
Direktoriaus pavaduotojas
1
943,40
3.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
1
702,20
4.
Skyriaus vedėjas
2
685,00
5.
Vyr. metodininkas
1
674,40 
6.
Vyr. bibliotekininkas
8
661,00
7.
Vyr. bibliografas
1
661,00
8.
Vyresn. bibliotekininkas
33,75
588,30 
9.
Vyriausiasis buhalteris
1
740,60
10. Vyresn. specialistas apskaitai 1 618,80
11.
Vyresn. specialistas personalui ir raštinei
1
587,00 
12.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
1
630,70 
13.
Vyresn. techninės informacijos ir paslaugų specialistas
1
630,70 
14.
Dailininkas - apipavidalintojas
1
630,70 
15.
Inžinierius - elektrikas
1
528,70
16.
Vairuotojas
1
463,80 
17.
Darbininkas pastato priežiūrai
1
400,00 
18.
Sargas
3
400,00 
19.
Valytoja
4,75
400,00 
20.
Kiemsargis
2
400,00 
21.
Muziejininkas
2
586,00 
22.
Kiemsargis - valytojas
0,75
400,00
 
Iš viso:
70,25