Darbo užmokestis

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
DARBUOTOJŲ  2015 m. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS (neatskaičius mokesčių)

Eil.
Nr.
Pareigų pavadinimas
Etatų skaičius
Vidutinis mėnesinis atlyginimas 1 etato (EUR)
1.
Direktorius
1
994,00
2.
Direktoriaus pavaduotojas
1
674,50
3.
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
1
507,65
4.
Skyriaus vedėjas
2
550,25 
5.
Bibliotekos vedėjas
1
472,15 
6.
Metodininkas
1
539,60 
7.
Vyr. bibliotekininkas
7
497,50 
8.
Vyr. bibliografas
2
492,50
9.
Vyresn. bibliotekininkas
33,25
448,50 
10.
Vyriausiasis buhalteris
1
532,50
12.
Archyvaras-raštvedys
1
454,40 
13.
Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius
1
497,00 
14.
Kompiuterininkas
1
319,50 
15.
Dailininkas - apipavydalintojas
1
497,00 
16.
Inžinierius - elektrikas
1
340,80 
17.
Vairuotojas
1
312,40 
18.
Darbininkas pastato priežiūrai
1
300,00 
19.
Sargas
3
300,00 
20.
Valytoja
5,25
300,00 
21.
Kiemsargis
1
300,00 
22.
Muziejininkas
1,5
473,00 
23.
Kiemsargis - valytojas
0,75
300,00 
Iš viso:
70,25